ImageImage2Image3YearMakeModelReferenceStock NumberRowArrival Date
STK039013
STK039013
STK039013
2003FORDF-2505.4L, GRAYSTK03901313201/08/19
STK039195
STK039195
STK039195
2002TOYOTACOROLLAL4, 1.8,AT,GREENSTK03919523901/07/19
STK040784
STK040784
STK040784
2003GMCENVOYBLACK, 4.2L, 4WD, ATSTK04078430901/15/19
STK042045
STK042045
STK042045
2001CHEVROLETSUBURBANV8, 5.3,BLACKSTK04204530801/14/19
STK042285
STK042285
STK042285
2004FORDEXPEDITIONBLUE, 5.4L,STK04228513301/17/19
STK042212
STK042212
STK042212
2007DODGEDURANGOV8 4.7 RED STK04221211001/09/19
STK042292
STK042292
STK042292
2005DODGERAM PICKUP5.7L, BLUE, 4X4, STK04229211001/07/19
STK042265
STK042265
STK042265
2008FORDF-150V8, 5.4,AT,4X4,BLUESTK04226513201/08/19
STK042351
STK042351
STK042351
2003CHEVROLETSILVERADOV8, 4.8L,A,WHITESTK04235130901/16/19
STK042352
STK042352
STK042352
1999FORDEXPLORERV8, 5.0,A,BLACKSTK04235213201/07/19
STK042355
STK042355
STK042355
2001NISSANXTERRAV6, 3.3,A,GREENSTK04235532301/14/19
STK042367
STK042367
STK042367
2014KIASORENTOV6, 3.3,A,WHITESTK04236732201/07/19
STK042368
STK042368
STK042368
2005MAZDAMAZDA6L4, 2.3,AT,GRAYSTK04236824801/11/19
STK042369
STK042369
STK042369
2005HYUNDAISANTA FEV6, 3.5,AT,WHITESTK04236932401/16/19
STK042373
STK042373
STK042373
2003TOYOTACAMRYAT, 2.4L, REDSTK04237323901/07/19
STK042397
STK042397
STK042397
1999FORDEXPEDITIONV8, 5.4L,GREENSTK04239713201/09/19
STK042399
STK042399
STK042399
2002ACURATLV6, 3.2L,WHITESTK04239920501/10/19
STK042408
STK042408
STK042408
2003FORDEXPEDITIONV8, 4.6,REDSTK04240813301/15/19
STK042409
STK042409
STK042409
1997PONTIACGRAND PRIXV6, 3.8,AT,REDSTK04240921301/14/19
STK042459
STK042459
STK042459
1998FORDF-150V8, 4.6,AT, GREEN STK04245913301/15/19
STK042515
STK042515
STK042515
2007FORDFIVE HUNDREDV6, 3.0,AT,GOLDSTK04251522101/07/19
STK042532
STK042532
STK042532
2006CHEVROLETTRAILBLAZER EXT4.2L, MAROON, STK04253230801/15/19
STK042555
STK042555
STK042555
2005DODGEDAKOTA3.7L,BLUE, 4X2, ATSTK04255511001/09/19
STK042570
STK042570
STK042570
2002FORDEXPLORER4.0L, REDSTK04257013201/10/19
STK042535
STK042535
STK042535
2005TOYOTAMATRIXL4, 1.8L,BLUESTK04253523901/09/19
STK042608
STK042608
STK042608
2002FORDEXPLORER SPORT TRAC4.0L,MT,2WD SILVERSTK04260813201/07/19
STK042575
STK042575
STK042575
2003HONDAODYSSEY5SPD AT, 3.5L, GRAYSTK04257532301/08/19
STK042616
STK042616
STK042616
2003CHEVROLETTRAILBLAZER EXT4.2L, GOLDSTK04261630901/17/19
STK042617
STK042617
STK042617
2005HONDAACCORD2.4L, 5SPD AT, REDSTK04261720401/09/19
STK042618
STK042618
STK042618
2004FORDF-1504.6L, SILVERSTK04261813201/08/19
STK042619
STK042619
STK042619
2009HONDACIVIC1.8L, 5SPD AT, WHITESTK04261920501/17/19
STK042577
STK042577
STK042577
2006CADILLACSRXBLACK, 4.6L,STK04257730701/08/19
STK042620
STK042620
STK042620
1997CHEVROLETTAHOE5.7L, BLACKSTK04262030901/17/19
STK042574
STK042574
STK042574
2003FORDF-150SILVER, 4.2L, STK04257413201/07/19
STK042621
STK042621
STK042621
2004HONDACR-V4SPD AT, 2.4L, MAROONSTK04262132301/09/19
STK042622
STK042622
STK042622
2006DODGECHARGER3.5L, REDSTK04262222701/09/19
STK042623
STK042623
STK042623
2003FORDEXPEDITION5.4L, BLACK, 4X4, ATSTK04262313201/08/19
STK042609
STK042609
STK042609
2003GMCSIERRA5.3L,4X4,GRAYSTK04260930701/07/19
STK042547
STK042547
STK042547
2003HONDAPILOTV6, 3.5,A,SILVERSTK04254732301/08/19
STK042549
STK042549
STK042549
2001FORDRANGERV6, 4.0L,BLACKSTK04254913201/07/19
STK042551
STK042551
STK042551
2003FORDWINDSTARV6, 3.8L,SILVERSTK04255113301/14/19
STK042558
STK042558
STK042558
1999GMCSUBURBANV8, 5.7,A,GREENSTK04255830701/09/19
STK042560
STK042560
STK042560
1997AUDICABRIOLETV6, 2.8,A,WHITESTK04256025701/07/19
STK042561
STK042561
STK042561
2000VOLKSWAGENJETTA2.0L, SILVERSTK04256125901/09/19
STK042653
STK042653
STK042653
2004INFINITIG353.5L, WHITE, ATSTK04265324001/09/19
STK042564
STK042564
STK042564
1991FORDF-2505.9L, RED, 4X4, MTSTK04256413201/08/19
STK042565
STK042565
STK042565
2007CADILLACCTS2.8L, SILVER, ATSTK04256521301/08/19
STK042566
STK042566
STK042566
1992CHRYSLERTOWN & COUNTRYV6, 3.3L,PURPLESTK04256611001/09/19
STK042567
STK042567
STK042567
2002MAZDAPROTEGEL4, 2.0L,SILVERSTK04256724801/09/19
STK042569
STK042569
STK042569
2004FORDESCAPEV6, 3.0,A,BLACKSTK04256913201/08/19
STK042571
STK042571
STK042571
2001DODGERAM PICKUPV8, 5.2L,WHITESTK04257111001/18/19
STK042572
STK042572
STK042572
1999SUZUKIGRAND VITARAV6 2.5 BLUE STK04257232301/10/19
STK042573
STK042573
STK042573
2006KIASPECTRA5L4 2.0 BLACK STK04257324801/08/19
STK042578
STK042578
STK042578
2000TOYOTAAVALONV6, 3.0,AT,BURGUNDYSTK04257823901/07/19
STK042579
STK042579
STK042579
2000TOYOTAAVALONV6, 3.0,AT,WHITESTK04257913201/07/19
STK042580
STK042580
STK042580
1999FORDEXPEDITIONV8, 4.6,BLACKSTK04258013201/08/19
STK042583
STK042583
STK042583
2000FORDWINDSTARV6, 3.8,GRAYSTK04258313201/08/19
STK042586
STK042586
STK042586
1999CHEVROLETSUBURBANV8, 5.7,BLUESTK04258630701/07/19
STK042588
STK042588
STK042588
1999FORDF-150V6, 4.2,WHITESTK04258813301/16/19
STK042589
STK042589
STK042589
1995JEEPGRAND CHEROKEEL6, 4.0,PURPLESTK04258911001/08/19
STK042593
STK042593
STK042593
2005HONDAODYSSEYV6, 3.5,A,WHITESTK04259332301/17/19
STK042598
STK042598
STK042598
2002INFINITIQ45V8, 4.5L,A,SILVERSTK04259824001/17/19
STK042599
STK042599
STK042599
1997FORDF-150V6, 4.2L,BLUESTK04259913301/17/19
STK042602
STK042602
STK042602
1994HONDACIVIC DEL SOLL4, 1.6,AT,BLACKSTK04260220501/17/19
STK042612
STK042612
STK042612
1994NISSANPICKUPV6, 3.0,A,SILVERSTK04261232301/07/19
STK042614
STK042614
STK042614
2002CHEVROLETCAVALIERL4, 2.2L,BLUESTK04261421301/08/19
STK042625
STK042625
STK042625
2006HYUNDAISONATAV6, 3.3,AT,SILVERSTK04262522901/07/19
STK042626
STK042626
STK042626
2003FORDMUSTANGV6, 3.8L,SILVERSTK04262622201/08/19
STK042627
STK042627
STK042627
2005PONTIACG6V6, 3.5L,GRAYSTK04262721301/08/19
STK042628
STK042628
STK042628
2004HYUNDAISONATAV6, 2.7L,BLUESTK04262822901/17/19
STK042630
STK042630
STK042630
2003FORDWINDSTARV6, 3.8L,GREENSTK04263013201/08/19
STK042632
STK042632
STK042632
2002FORDF-150V8, 5.4,AT,BLUESTK04263213301/17/19
STK042634
STK042634
STK042634
1999LEXUSGS 300L6, 3.0,WHITESTK04263423901/08/19
STK042636
STK042636
STK042636
2003HONDAODYSSEYV6, 3.5L,A,GREENSTK04263632301/07/19
STK042642
STK042642
STK042642
2000HONDACIVICL4, 1.6,AT,BLACKSTK04264220501/14/19
STK042643
STK042643
STK042643
2003GMCENVOY XLL6, 4.2,AT,2WD,TANSTK04264330801/11/19
STK042644
STK042644
STK042644
2000ISUZURODEOV6, 3.2,AT,2WD,GRAYSTK04264432301/10/19
STK042645
STK042645
STK042645
2002CHRYSLER300MV6, 3.5,AT,BLUESTK04264522701/09/19
STK042649
STK042649
STK042649
1999FORDEXPLORERV8, 5.0,4X4,GREENSTK04264913201/09/19
STK042650
STK042650
STK042650
2002VOLKSWAGENGOLFL4, 2.0,AT,REDSTK04265025901/08/19
STK042670
STK042670
STK042670
1997FORDF-150RED, 4.6LSTK04267013201/10/19
STK042672
STK042672
STK042672
2003CHEVROLETSILVERADOSILVER, 4.8L,STK04267230701/15/19
STK042674
STK042674
STK042674
1995DODGERAM PICKUP5.9L, GREENSTK04267411001/11/19
STK042675
STK042675
STK042675
2006ACURAMDX5SPD AT, BLACK, 3.5L STK04267532301/11/19
STK042676
STK042676
STK042676
2005DODGEDURANGORED, 4.7LSTK04267611001/10/19
STK042677
STK042677
STK042677
2002CHEVROLETEXPRESS5.7L, MAROONSTK04267730801/11/19
STK042657
STK042657
STK042657
1999HONDACIVICL4, 1.6L,SILVERSTK04265720501/10/19
STK042659
STK042659
STK042659
2006BUICKRENDEZVOUSV6, 3.5L,REDSTK04265930701/10/19
STK042662
STK042662
STK042662
2008CHEVROLETHHRL4, 2.2L,BLUESTK04266221301/10/19
STK042668
STK042668
STK042668
1997TOYOTA4RUNNERV6, 3.4,AT,4X4,GREENSTK04266832301/09/19
STK042709
STK042709
STK042709
2004FORDEXPEDITIONV8, 5.4L,BLUESTK04270913301/11/19
STK042705
STK042705
STK042705
2001FORDF-150V6, 4.2,A,BROWNSTK04270513301/11/19
STK042721
STK042721
STK042721
1999CHEVROLETSILVERADOV8, 5.3L,BLACKSTK04272130801/14/19
STK042685
STK042685
STK042685
2002CADILLACESCALADEV8, 6.0L,BURGANDYSTK04268530701/10/19
STK042680
STK042680
STK042680
2001FORDEXPEDITIONV8, 5.4,A,4X4,BLACKSTK04268013301/11/19
STK042708
STK042708
STK042708
2006DODGEDAKOTAV6, 3.7L,BLUESTK04270811001/11/19
STK042682
STK042682
STK042682
2003INFINITIG35V6, 3.5,A,GOLDSTK04268224001/10/19
STK042683
STK042683
STK042683
2002HONDACIVICL4, 1.7,M,BLACKSTK04268320401/10/19
STK042687
STK042687
STK042687
1996DODGEDAKOTAV8, 5.2L,A,BLACKSTK04268711001/11/19
STK042688
STK042688
STK042688
2001FORDF-150V8 4.6 WHITE STK04268813301/14/19
STK042689
STK042689
STK042689
1997CHEVROLETS10L4, 2.2,M,GREENSTK04268930701/10/19
STK042691
STK042691
STK042691
1998FORDEXPLORERV6 4.0 BLACKSTK04269113301/11/19
STK042692
STK042692
STK042692
2002PONTIACGRAND PRIXV6 3.1 BLACK STK04269221301/11/19
STK042693
STK042693
STK042693
1991CHEVROLETSUBURBANV8 5.7 WHITE STK04269330801/11/19
STK042695
STK042695
STK042695
2000CHEVROLETS10L4, 2.2L,BLUESTK04269530901/16/19
STK042696
STK042696
STK042696
2002CHEVROLETBLAZERV6, 4.3L,BLACKSTK04269630901/16/19
STK042697
STK042697
STK042697
1998FORDEXPEDITIONV8, 5.4L,BLACKSTK04269713301/16/19
STK042701
STK042701
STK042701
2000HONDAODYSSEYV6, 3.5,A,WHITESTK04270132301/10/19
STK042746
STK042746
STK042746
2002FORDF-2505.4L ,A, BLACK, 4X4STK04274612201/18/19
STK042707
STK042707
STK042707
2003TOYOTACAMRYL4, 2.4,A,TANSTK04270723901/11/19
STK042710
STK042710
STK042710
1999TOYOTACAMRYV6, 3.0L,GOLDSTK04271023901/11/19
STK042712
STK042712
STK042712
2004SATURNIONL4, 2.2L,GREENSTK04271221301/11/19
STK042713
STK042713
STK042713
2003CHEVROLETBLAZERV6 4.3 BROWN STK04271330801/11/19
STK042714
STK042714
STK042714
2003KIASPECTRAL4 1.8 GRAY STK04271424801/11/19
STK042744
STK042744
STK042744
2007FORDEDGEV6 3.5 WHITE STK04274412201/18/19
STK042748
STK042748
STK042748
1999DODGEDURANGOV8, 5.2,A,BLUESTK04274811001/15/19
STK042749
STK042749
STK042749
2000FORDF-150V8, 5.4,A,BLUESTK04274913301/14/19
STK042743
STK042743
STK042743
2000CHEVROLETSILVERADOV6 4.3 WHITE STK04274330801/14/19
STK042715
STK042715
STK042715
1998DODGEDURANGOV8, 5.2L,GREENSTK04271511001/11/19
STK042718
STK042718
STK042718
1999MERCEDES-BENZC-CLASSL4, 2.3L,BLACKSTK04271825701/14/19
STK042724
STK042724
STK042724
1999NISSANFRONTIERL4, 2.4,4X2,A,BLACKSTK04272432401/15/19
STK042727
STK042727
STK042727
2005FORDEXPEDITIONV8 5.4 BLACK STK04272713301/15/19
STK042729
STK042729
STK042729
2001ACURACLV6 3.2 WHITE STK04272920501/14/19
STK042730
STK042730
STK042730
1998CHEVROLETK1500V6 4.3 BLACK STK04273030801/15/19
STK042731
STK042731
STK042731
1993FORDCLUB WAGONV8 5.0 SILVER STK04273113301/15/19
STK042735
STK042735
STK042735
2004FORDFREESTARV6, 3.9,A,BROWNSTK04273513301/15/19
STK042737
STK042737
STK042737
1999HONDAACCORDV6, 3.0,A,BLACKSTK04273720501/15/19
STK042740
STK042740
STK042740
1998SUBARUFORESTERB4, 2.5,A,MAROONSTK04274032401/15/19
STK042741
STK042741
STK042741
2001VOLKSWAGENPASSATL4, 1.8,A,GRAYSTK04274125901/18/19
STK042784
STK042784
STK042784
1999GMCSUBURBANV8, 5.7,A,4X4WHITESTK04278430901/17/19
STK042752
STK042752
STK042752
2002CHEVROLETVENTUREV6 3.4 BLUE STK04275230901/16/19
STK042753
STK042753
STK042753
2002MERCURYSABLEV6 3.0 GRAY STK04275322201/18/19
STK042754
STK042754
STK042754
2002MERCURYMOUNTAINEERV6 4.0 GREEN STK04275413301/16/19
STK042755
STK042755
STK042755
1981PLYMOUTHHORIZONL4 2.2 STK04275522701/16/19
STK042756
STK042756
STK042756
1989PLYMOUTHCOLTL4 1.5 STK04275622701/16/19
STK042757
STK042757
STK042757
2002HONDAODYSSEYV6, 3.5,A,GRAYSTK04275732401/15/19
STK042763
STK042763
STK042763
2001HONDAACCORDV6, 3.0,A,GOLDSTK04276320501/15/19
STK042764
STK042764
STK042764
2006CHRYSLER300CV8, 5.7,BURNTSTK04276422701/15/19
STK042768
STK042768
STK042768
2006CHEVROLETMALIBUV6, 3.5,A,GRAYSTK04276821301/16/19
STK042809
STK042809
STK042809
2000GMCSIERRAV8, 5.3,AGRAYSTK04280931001/18/19
STK042770
STK042770
STK042770
1997JEEPGRAND CHEROKEEL6, 4.0,A,BLACKSTK04277011001/17/19
STK042776
STK042776
STK042776
1999VOLKSWAGENNEW BEETLEL4, 2.0,A,BLACKSTK04277625901/18/19
STK042778
STK042778
STK042778
2003SATURNVUEV6, 3.0L,BLACKSTK04277830901/16/19
STK042780
STK042780
STK042780
2003CHEVROLETIMPALAV6, 3.4L,WHITESTK04278021301/16/19
STK042783
STK042783
STK042783
1991FORDF-150L6, 4.9L,GRAYSTK04278313301/16/19
STK042805
STK042805
STK042805
1989CHEVROLETC1500V8, 5.0L,GOLDSTK04280531001/18/19
STK042806
STK042806
STK042806
2003CADILLACESCALADEV8, 6.0L,GOLDSTK04280631001/18/19
STK042790
STK042790
STK042790
2004DODGEDAKOTAV6, 3.7,A,4X4,GRAYSTK04279011001/18/19
STK042792
STK042792
STK042792
2000ACURATLV6, 3.2,A,WHITESTK04279220501/18/19
STK042796
STK042796
STK042796
1989GMCSIERRAV8, 5.7,A,BLUESTK04279630901/17/19
STK042798
STK042798
STK042798
2004FORDEXPEDITIONV8, 5.4,A,WHITESTK04279812201/18/19
STK042800
STK042800
STK042800
1998FORDEXPLORERV6 4.0 RED STK04280012201/18/19
STK042803
STK042803
STK042803
1996DODGERAM PICKUPV8, 5.2,A,GREENSTK04280311001/17/19
STK042807
STK042807
STK042807
1986CHEVROLETBLAZERV8 5.0 WHITE STK04280731001/18/19
STK042816
STK042816
STK042816
2002HONDAACCORDL4, 2.3L,REDSTK04281620501/18/19