New Vehicle Arrivals

ImageImage2Image3YearMakeModelReferenceStock NumberRowArrival Date
STK040143
STK040143
STK040143
2007MERCURYMARINERV6, 3.0,A,GRAYSTK04014312711/28/18
STK040187
STK040187
STK040187
2001CHEVROLETSILVERADOBLUE, 5.3LSTK04018730611/26/18
STK040194
STK040194
STK040194
2006CHEVROLETEQUINOX3.4L, WHITESTK04019430611/26/18
STK040195
STK040195
STK040195
2002GMCENVOYRED, 4.2LSTK04019530611/26/18
STK040222
STK040222
STK040222
2005GMCENVOY XLL6, 4.2,A,SILVERSTK04022230611/26/18
STK040246
STK040246
STK040246
2001GMCSIERRABLACK, 4.8LSTK04024613811/27/18
STK040210
STK040210
STK040210
1998CHEVROLETBLAZERV6, 4.3L AT 4X4STK04021030611/26/18
STK040218
STK040218
STK040218
1989CHEVROLETC1500V8, 5.0,A,REDSTK04021830611/26/18
STK040318
STK040318
STK040318
2006NISSANSENTRAL4, 1.8,AT,SILVERSTK04031824311/26/18
STK040408
STK040408
STK040408
1999LEXUSGS 300BLACK, 3.0L, BASESTK04040823811/28/18
STK041745
STK041745
STK041745
2008FORDECONOLINEWHITE, 4.6LSTK04174512812/06/18
STK040801
STK040801
STK040801
2003FORDEXPLORERV6, 4.0L,AT,SILVERSTK04080112812/07/18
STK040938
STK040938
STK040938
2005FORDF-150WHITE, 4.2LSTK04093812711/29/18
STK041078
STK041078
STK041078
2005LINCOLNNAVIGATOR4.8L, WHITE, 4WD, ATSTK04107812711/29/18
STK041083
STK041083
STK041083
2008FORDF-150WHITE, 4.2L, MTSTK04108312711/29/18
STK041179
STK041179
STK041179
1997FORDF-150V8, 5.4L, REDSTK04117912711/28/18
STK041340
STK041340
STK041340
2009FORDF-150V8, 4.6L,YELLOWSTK04134012711/26/18
STK041356
STK041356
STK041356
1995CHEVROLETK2500BASE, 5.7L, AT, 4X4, WHITESTK04135614012/05/18
STK041418
STK041418
STK041418
1998FORDRANGERL4, 2.5L,M,GREENSTK04141812812/06/18
STK041471
STK041471
STK041471
2006VOLVOS40L5, 2.4,GRAYSTK04147125612/06/18
STK041520
STK041520
STK041520
1998HONDAACCORDL4, 2.3,A,WHITESTK04152020011/28/18
STK041525
STK041525
STK041525
2006FORDFUSIONV6, 3.0,A,BLACKSTK04152522112/05/18
STK041586
STK041586
STK041586
2003TOYOTACOROLLAL4, 1.8,SILVERSTK04158623812/05/18
STK041587
STK041587
STK041587
2004HONDAACCORDL4, 2.4,A,MAROONSTK04158720212/06/18
STK041592
STK041592
STK041592
1997NISSANPATHFINDERV6, 3.3,A,GREENSTK04159232112/07/18
STK041640
STK041640
STK041640
2004JEEPLIBERTYV6 3.7 TANSTK04164010811/30/18
STK041667
STK041667
STK041667
1996CHEVROLETK1500V8, 5.7L,WHITESTK04166714112/07/18
STK041764
STK041764
STK041764
1998DODGERAM PICKUPWHITE, 5.9L, AT, 4X4STK04176410811/27/18
STK041703
STK041703
STK041703
1994CHEVROLETCAMAROV8 5.7 GREEN STK04170321011/30/18
STK041704
STK041704
STK041704
1999TOYOTACAMRYL42.2 TAN STK04170423812/05/18
STK041743
STK041743
STK041743
2000DODGERAM WAGONV8, 5.9,WHITESTK04174310812/05/18
STK041744
STK041744
STK041744
1995SUBARUIMPREZAB4, 1.8STK04174424712/05/18
STK041880
STK041880
STK041880
2009KIASEDONABLUE, 3.8L, EXSTK04188032012/03/18
STK041879
STK041879
STK041879
2004FORDF-150 HERITAGETAN, 4.2LSTK04187912812/03/18
STK041852
STK041852
STK041852
2008CHEVROLETSILVERADOV6 4.3 BLUE STK04185213911/27/18
STK041844
STK041844
STK041844
2006CHEVROLETEQUINOXV6 4.3 TAN STK04184414012/05/18
STK041788
STK041788
STK041788
2003TOYOTAAVALONV6, 3.0L, BLUESTK04178823812/07/18
STK041794
STK041794
STK041794
1993FORDF-350V8, 7.5,A,BLACKSTK04179412812/05/18
STK041800
STK041800
STK041800
2009CHEVROLETCOBALTL4, 2.2L,SILVERSTK04180021012/06/18
STK041802
STK041802
STK041802
2002TOYOTACOROLLAL4, 1.8L,SILVERSTK04180223812/05/18
STK041815
STK041815
STK041815
2007PONTIACG6L4 2.4 GOLD STK04181521112/06/18
STK041828
STK041828
STK041828
2003PONTIACAZTEKV6 3.4 MAROONSTK04182814012/06/18
STK041840
STK041840
STK041840
2003FORDEXPLORER SPORTV6 4.0 BLUE STK04184012812/03/18
STK041841
STK041841
STK041841
2002TOYOTASIENNAV6, 3.0,A,WHITESTK04184132011/26/18
STK041865
STK041865
STK041865
2001CHEVROLETSILVERADOV8 5.3 RED STK04186514012/05/18
STK041848
STK041848
STK041848
2008CHRYSLERSEBRINGL4, 2.4,A,GRAYSTK04184822612/05/18
STK041856
STK041856
STK041856
2004CHRYSLERCROSSFIREV6, 3.2L,BLUESTK04185622611/26/18
STK041858
STK041858
STK041858
2003HYUNDAISANTA FEV6, 2.7L,SILVERSTK04185832012/05/18
STK041919
STK041919
STK041919
1997FORDF-150GREEN, 4.6L,STK04191912711/27/18
STK041924
STK041924
STK041924
2001CHEVROLETSILVERADO5.3L, BLUE, AT, 4X4STK04192413911/29/18
STK041910
STK041910
STK041910
2003FORDF-150BLUE, 4.2L,STK04191012711/27/18
STK041864
STK041864
STK041864
2000CHEVROLETTAHOEV8 5.3 MAROON STK04186413811/27/18
STK041867
STK041867
STK041867
2000CHRYSLER300M3.5 SOHC WHITE STK04186722611/26/18
STK041886
STK041886
STK041886
2007DODGERAM PICKUP4.7L, BLACK, 4X4STK04188610811/27/18
STK041870
STK041870
STK041870
1998DODGEDURANGOTAN, 5.2LSTK04187010812/05/18
STK041872
STK041872
STK041872
2000HONDAACCORDTAN, 4SPD AT, 3.0LSTK04187220011/27/18
STK041873
STK041873
STK041873
2000FORDEXPLORER5.0L, TANSTK04187312711/26/18
STK041874
STK041874
STK041874
1998MERCURYMOUNTAINEERBASE, 5.0L, REDSTK04187412812/05/18
STK041875
STK041875
STK041875
2004HONDAODYSSEY5SPD AT, 3.5L, GREENSTK04187532012/05/18
STK041876
STK041876
STK041876
1983PONTIACGRAND PRIX5.0L, REDSTK04187621012/05/18
STK041881
STK041881
STK041881
2002FORDRANGERL4, 2.3L,WHITESTK04188112711/26/18
STK041882
STK041882
STK041882
2009LEXUSIS 250AT, 2.5L, GRAYSTK04188223812/05/18
STK041883
STK041883
STK041883
2004CHEVROLETVENTURE3.4L, MAROONSTK04188313811/27/18
STK041934
STK041934
STK041934
2001DODGERAM PICKUPV8 5.2 BLACKSTK04193410812/05/18
STK041933
STK041933
STK041933
2006MAZDAMAZDA6L4 2.3 GRAYSTK04193324611/27/18
STK041931
STK041931
STK041931
1995FORDF-150L6 4.9 BROWN STK04193112711/28/18
STK041930
STK041930
STK041930
2008TOYOTACAMRYL4 2.4 BLACK STK04193023812/03/18
STK041888
STK041888
STK041888
2000CHEVROLETCAVALIERL4, 2.2L,REDSTK04188821011/27/18
STK041929
STK041929
STK041929
2004CHEVROLETTAHOEV8 5.3 MAROON STK04192913911/28/18
STK041890
STK041890
STK041890
1998CHEVROLETS10L4, 2.2L,REDSTK04189013811/27/18
STK041893
STK041893
STK041893
1987CHEVROLETG20V8, 5.0L,BLUESTK04189313911/30/18
STK041894
STK041894
STK041894
2006SATURNVUEL4, 2.2L,BLUESTK04189414012/05/18
STK041895
STK041895
STK041895
2006FORDFREESTARV6, 4.2L,MAROONSTK04189512711/28/18
STK041896
STK041896
STK041896
2004PONTIACGRAND AMV6, 3.4L,SILVERSTK04189621011/26/18
STK041898
STK041898
STK041898
2005FORDFREESTYLEV6, 3.0L,BLACKSTK04189812711/30/18
STK041900
STK041900
STK041900
2003LAND ROVERFREELANDERV6, 2.5,AWD,YELLOWSTK04190032011/26/18
STK041901
STK041901
STK041901
1996CHEVROLETS10V6, 4.3,4X4,BLACKSTK04190113811/27/18
STK041902
STK041902
STK041902
2004CHEVROLETTRAILBLAZER EXTL6, 4.2,4X4,SILVERSTK04190213911/27/18
STK041903
STK041903
STK041903
2002ISUZURODEOV6, 3.2,4X4,GRAYSTK04190332011/30/18
STK041904
STK041904
STK041904
1997CHEVROLETC1500V8 5.0 GREEN STK04190413811/27/18
STK041905
STK041905
STK041905
1997VOLVO850 SERIESL5 2.4 GREEN STK04190525511/26/18
STK041909
STK041909
STK041909
2001AUDIA4V6, 2.8,BURGUNDYSTK04190925511/28/18
STK041912
STK041912
STK041912
2005CHEVROLETEQUINOXV6 3.4 BLACK STK04191214112/06/18
STK041913
STK041913
STK041913
2000HONDAACCORD4SPD AT, 2.3L, SILVERSTK04191310711/27/18
STK041914
STK041914
STK041914
2002HYUNDAISANTA FEV6, 2.7,AWD,TANSTK04191432012/05/18
STK041916
STK041916
STK041916
2006TOYOTACOROLLA1.8L, SILVERSTK04191623711/26/18
STK041917
STK041917
STK041917
2007DODGEGRAND CARAVANV6, 3.8L,GREENSTK04191710811/26/18
STK041920
STK041920
STK041920
2005CHRYSLERPACIFICAV6, 3.5L,BLUESTK04192010812/03/18
STK041921
STK041921
STK041921
2000FORDEXPLORER4.0L, BLACK, 4X4STK04192112711/27/18
STK041922
STK041922
STK041922
2002VOLKSWAGENJETTAL4 1.8 BLUE STK04192225811/27/18
STK041923
STK041923
STK041923
2007FORDFUSIONL4 2.3 BLUE STK04192322111/28/18
STK041925
STK041925
STK041925
2003HYUNDAISONATAV6 2.7 GOLDSTK04192522812/03/18
STK041926
STK041926
STK041926
1997DODGERAM PICKUPV8 5.2 WHITE STK04192610811/29/18
STK041928
STK041928
STK041928
2006CHEVROLETTRAILBLAZERL6, 4.2,4X4,GRAYSTK04192814012/05/18
STK041937
STK041937
STK041937
2001VOLKSWAGENJETTAL4, 2.0,BLACKSTK04193725811/29/18
STK041942
STK041942
STK041942
2002FORDF-150STK04194212711/29/18
STK041939
STK041939
STK041939
2004INFINITII35V6, 3.5,A,BLUESTK04193924311/28/18
STK041940
STK041940
STK041940
2007VOLKSWAGENJETTAL5, 2.5,M,BLACKSTK04194025811/27/18
STK041943
STK041943
STK041943
2002FORDESCAPEV6 3.0 RED STK04194312711/30/18
STK041945
STK041945
STK041945
1999HONDAACCORDV6, 3.0,A,GREENSTK04194520212/03/18
STK041946
STK041946
STK041946
1991MERCEDES-BENZ420V8, 4.2,GRAYSTK04194625612/03/18
STK041951
STK041951
STK041951
2001VOLVOS40L4, 1.9,A,BLACKSTK04195125611/28/18
STK041952
STK041952
STK041952
2002DODGEDURANGOV8, 4.7,SILVERSTK04195210811/30/18
STK041954
STK041954
STK041954
2001DODGEGRAND CARAVANV6, 3.3,SILVERSTK04195410811/28/18
STK041980
STK041980
STK041980
2004FORDF-150SILVER, 4.6L,STK04198012812/05/18
STK042002
STK042002
STK042002
2000GMCYUKON5.7L, DENALI, SILVER, 4X4STK04200213912/03/18
STK041993
STK041993
STK041993
1997FORDF-150RED, 4.6L, STK04199312711/30/18
STK041955
STK041955
STK041955
1993GMCSUBURBANV8, 7.4,A,REDSTK04195513911/29/18
STK041956
STK041956
STK041956
1990CHEVROLETK1500V8, 5.7,GREENSTK04195613911/30/18
STK041958
STK041958
STK041958
2003PONTIACAZTEKV6, 3.4,A,BLACKSTK04195813911/29/18
STK041959
STK041959
STK041959
2000CHEVROLETSILVERADOV8 4.8 GREEN STK04195913912/03/18
STK041960
STK041960
STK041960
2004CADILLACDEVILLEV8, 4.6,GRAYSTK04196021011/30/18
STK041961
STK041961
STK041961
2004MERCURYMONTEREYV6, 4.2,MAROONSTK04196112711/29/18
STK041962
STK041962
STK041962
2001OLDSMOBILEINTRIGUEV6, 3.5L,GRAYSTK04196221011/30/18
STK041963
STK041963
STK041963
2005CHRYSLERPACIFICAV6, 3.5,SILVERSTK04196310811/29/18
STK041964
STK041964
STK041964
2005CHRYSLERPACIFICAV6, 3.8,BLUESTK04196410811/29/18
STK041968
STK041968
STK041968
1998LEXUSES 300V6, 3.0L,GRAYSTK04196823811/29/18
STK041969
STK041969
STK041969
2001FORDF-150V6, 4.2,WHITESTK04196912711/29/18
STK041970
STK041970
STK041970
2005SUZUKIFORENZAL4, 2.0L,REDSTK04197024712/03/18
STK041971
STK041971
STK041971
2005CHEVROLETTRAILBLAZERL6, 4.2,4X4,MAROONSTK04197113912/03/18
STK041972
STK041972
STK041972
2001TOYOTAHIGHLANDERV6, 3.0,BLACKSTK04197232012/03/18
STK041973
STK041973
STK041973
2008HYUNDAIACCENTL4, 1.6L,BLACKSTK04197322811/30/18
STK041974
STK041974
STK041974
2004HONDAACCORDV6, 3.0L,SILVERSTK04197420111/30/18
STK041976
STK041976
STK041976
2006HYUNDAIELANTRAL4, 2.0L,SILVERSTK04197622811/29/18
STK041977
STK041977
STK041977
1992ACURAVIGORL5, 2.5L,MAROONSTK04197720111/29/18
STK041978
STK041978
STK041978
1998GMCJIMMY OR ENVOYV6, 4.3L,BROWNSTK04197813911/29/18
STK042029
STK042029
STK042029
2002CHEVROLETEXPRESSGOLD, 5.7L,STK04202913912/03/18
STK042034
STK042034
STK042034
2001CHEVROLETS10BASE, 2.2L, BLACKSTK04203414012/05/18
STK041981
STK041981
STK041981
2002MINICOOPER5SP MT, RED, 1.6LSTK04198124712/03/18
STK041985
STK041985
STK041985
2001HONDACR-VL4, 2.0L,SILVERSTK04198532012/03/18
STK041987
STK041987
STK041987
2005CHEVROLETCOLORADOGOLD, 3.5L, ATSTK04198713912/03/18
STK041989
STK041989
STK041989
1996CHEVROLETK1500V8, 5.7,4X4,SILVERSTK04198920212/05/18
STK041994
STK041994
STK041994
2008CHEVROLETIMPALAV6, 3.5,GOLDSTK04199421011/30/18
STK041996
STK041996
STK041996
1999GMCSAVANA5.7L, BLUESTK04199613911/30/18
STK041997
STK041997
STK041997
2009SATURNAURAV6, 3.6L,GREENSTK04199721011/30/18
STK042025
STK042025
STK042025
2006TOYOTACAMRY SOLARAL4 2.2 SILVER STK04202523812/03/18
STK042043
STK042043
STK042043
2008HONDAFITL4, 1.5,MT,BLUESTK04204314012/05/18
STK041999
STK041999
STK041999
1994GMCSONOMAV6, 4.3L,GRAYSTK04199913911/30/18
STK042001
STK042001
STK042001
2006FORDEXPEDITIONV8, 5.4,4X4,TANSTK04200112812/05/18
STK042003
STK042003
STK042003
2003BMW7 SERIESV8, 4.4L,BLACKSTK04200325612/05/18
STK042004
STK042004
STK042004
2005MERCURYMARINERV6, 3.0L,SILVERSTK04200412812/03/18
STK042010
STK042010
STK042010
2003NISSANMAXIMAV6, 3.5L,BLACKSTK04201024312/03/18
STK042013
STK042013
STK042013
2008MAZDAMAZDA6L4, 2.3L,WHITESTK04201324712/03/18
STK042014
STK042014
STK042014
2000FORDF-150V8 4.6 BLACKSTK04201412812/05/18
STK042015
STK042015
STK042015
1996FORDF-150L6 4.9 GREENSTK04201512712/03/18
STK042017
STK042017
STK042017
2009MAZDAMAZDA3L4 2.0 RED STK04201724712/03/18
STK042019
STK042019
STK042019
2001INFINITIQX4V6 3.5 BLACKSTK04201932012/05/18
STK042020
STK042020
STK042020
1996JEEPGRAND CHEROKEEV8, 5.2,A,GOLDSTK04202010812/06/18
STK042022
STK042022
STK042022
2000FORDF-150V8, 5.4,4X4,BLUESTK04202212812/05/18
STK042023
STK042023
STK042023
2001CHEVROLETS10L4, 2.2,BLUESTK04202314012/05/18
STK042026
STK042026
STK042026
2009CHEVROLETAVEOL4, 1.6,SILVERSTK04202621112/06/18
STK042030
STK042030
STK042030
2000CHEVROLETBLAZERV6, 4.3,4X4,BLUESTK04203014012/05/18
STK042033
STK042033
STK042033
2003HONDACIVICL4 1.7 SILVER STK04203320212/05/18
STK042037
STK042037
STK042037
1990FORDF-150V8, 5.0L,GRAYSTK04203712812/06/18
STK042038
STK042038
STK042038
2006CHEVROLETUPLANDERV6, 3.5L, WHITESTK04203814012/05/18
STK042039
STK042039
STK042039
2002JEEPLIBERTYV6, 3.7L,BLACKSTK04203910812/06/18
STK042041
STK042041
STK042041
1999MERCURYCOUGARV6 2.5 BLACKSTK04204122112/05/18
STK042042
STK042042
STK042042
1985CHEVROLETC10V8 5.0 BLUESTK04204214012/05/18
STK042047
STK042047
STK042047
2002MITSUBISHILANCERL4, 2.0,MT,SILVERSTK04204724712/07/18
STK042051
STK042051
STK042051
1994CHEVROLETC2500V8, 5.7,A,BLACKSTK04205114112/07/18
STK042052
STK042052
STK042052
2003HONDAODYSSEYV6, 3.5,A,REDSTK04205232012/05/18
STK042061
STK042061
STK042061
2003FORDRANGERV6, 4.0,A,BLACKSTK04206112812/05/18
STK042065
STK042065
STK042065
2003CHEVROLETVENTURE3.4L, GRAY, ATSTK04206514112/06/18
STK042066
STK042066
STK042066
1998GMCSIERRA4.3L, RED, AT, 4X2STK04206614012/06/18
STK042068
STK042068
STK042068
1997FORDRANGERV6, 3.0L,BLUESTK04206812812/06/18
STK042070
STK042070
STK042070
1997GMCJIMMYV6, 4.3L,A,SILVERSTK04207014012/06/18
STK042071
STK042071
STK042071
2000HONDAODYSSEYV6, 3.5L,A,SILVERSTK04207132012/06/18
STK042072
STK042072
STK042072
2007FORDFOCUSL4, 2.0,A,MAROONSTK04207222112/07/18
STK042074
STK042074
STK042074
2000VOLKSWAGENPASSATV6, 2.8,A,SILVERSTK04207425812/06/18
STK042075
STK042075
STK042075
2000FORDF-150V8, 5.4,A,GREENSTK04207512812/06/18
STK042077
STK042077
STK042077
2002BUICKRENDEZVOUSV6, 3.4L,BLUESTK04207714112/07/18
STK042079
STK042079
STK042079
1999HONDAACCORDV6, 3.0L,WHITESTK04207920212/07/18
STK042087
STK042087
STK042087
2011CHEVROLETIMPALAV6, 3.5L,GRAYSTK04208721112/07/18
STK042098
STK042098
STK042098
1996FORDEXPLORER5.0L, AT, 4X4, GREENSTK04209812812/07/18
STK042099
STK042099
STK042099
2003INFINITII353.5L, BLACK, ATSTK04209924312/07/18
STK042101
STK042101
STK042101
2001ACURAMDXV6, 3.5L,SILVERSTK04210132112/07/18

About Bessler’s U Pull and Save

Since 1985, Bessler’s U Pull & Save has provided affordable late-model recycled auto parts for cars, trucks and SUV’s. Having locations in Cincinnati and the Northern Kentucky metropolitan area, along with a robust inventory of “old” recycled parts, Bessler’s is now known as the leading auto salvage yard in the Midwest! We have thousands of high-quality used car parts – from tires to transmissions – that are ready to be “plucked” and are priced “cheap.”

If you can’t find the right auto parts you need in our self-service salvage yard with 2,000+ vehicles, our helpful staff will help you find it. If we don’t have what you need, chances are we can locate it for you at one of our multiple locations in Kentucky, or get it from one of the partners in our network of more than 100 other auto recyclers.

What Our Customers are Saying

FIND US

2412 Petersburg Road
Hebron, KY 41048

U PULL & SAVE HOURS

Mon-Sun: 8am-5pm

 

CONTACT US

859-586-6877
joeyb@besslerautoparts.com

New Membership Card

Learn More

Follow Us On

For the latest news on all of our special offers and events!